NEDERLAND BEKENT KLEUR
foto foto foto foto
lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief In de pers Over NBK
Contact
               
               
EMAIL-ACTIE TEGEN REGERING MET PVV-STEUN
.
 
> Stuur een mail aan CDA-Kamerleden!
 
VVD en CDA willen met steun van de extreemrechtse PVV gaan regeren. Het beoogde kabinet kan normaal gesproken rekenen op de steun van 76 Kamerleden, de krapst mogelijke meerderheid. Als één Kamerlid de steun aan het kabinet intrekt, vervalt die meerderheid in het parlement. Ten minste twee CDA-Kamerleden hebben om principiële redenen een voorbehoud gemaakt tegen een coalitie die steunt op de PVV.

Stuur daarom een mail aan de CDA en VVD Tweede Kamerleden. Je kunt zelf een mail schrijven of onderstaande tekst kopiëren. Mailadressen vindt je hiernaast.

Als je acties tegen een mogelijke regering met de PVV ook wilt steunen met een gift kun je online een donatie overmaken met iDEAL.
 
> Voorbeeldbrief aan Kamerleden


Geacht Kamerlid,

Hierbij protesteer ik tegen een regering met steun van de extreemrechtse PVV. Regeringssamenwerking, ook in de zogenaamde gedoogvorm, met de PVV draagt bij aan de acceptatie van een gedachtegoed dat een bedreiging vormt voor onze democratische samenleving.

In haar politieke uitingen tornt de PVV aan verschillende van onze grondrechten. In het verkiezingsprogramma van de xenofobe PVV staan tal van discriminerende voorstellen. Het recht op gelijke behandeling en het recht op vrijheid van religie wordt daarbij met voeten getreden. De PVV stigmatiseert een aanzienlijke minderheid van onze bevolking, maakt deze tot zondebok voor vrijwel alle problemen van onze samenleving. Zo bedreigt de PVV niet alleen de vrijheden van moslims en allochtonen, maar ook de beginselen van onze rechtsstaat en daarmee de vrijheid van ons allen.

Ik kies voor een ander Nederland. Ik wil samen leven met andere bevolkingsgroepen en accepteer niet dat minderheden tot tweederangsburgers worden gemaakt. Ik zwijg niet nu massaal vreemdelingenhaat opkomt in de samenleving. Ik kies voor een kleurrijk en solidair Nederland.

Ik hoop op uw steun daarin en doe een beroep op u om de regeringsonderhandelingen met de PVV te stoppen. Zoals u weet steunt de beoogde regering op een krappe meerderheid van slechts één zetel. Dus uw persoonlijke keuze als Kamerlid tegen deze regering kan het verschil maken. Mijn steun heeft u als u deze beoogde regering stopt.

Hoogachtend,

 
> Facebookpagina "Geen regering met steun van de PVV"

Er is een speciale Facebookpagina gemaakt met het laatste nieuws over activiteiten tegen een PVV-regering. Deze heeft al meer dan 6.000 leden. Meldt je nu aan bij de Facebookpagina "Geen regering met de steun van de PVV".
 
Giften om de acties tegen een PVV-regering te steunen
zijn welkom op giro 5058
t.n.v. stichting Nederland Bekent Kleur, Amsterdam.
Doneren kan ook via iDEAL of creditcard
 


 
 
> E-mail adressen van CDA en VVD Kamerleden

CDA


cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, sabine.uitslag@tweedekamer.nl, g.verburg@tweedekamer.nl, m.verhagen@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, M.Smilde@tweedekamer.nl, M.Sterk@tweedekamer.nl, C.Coruz@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, H.Ormel@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, a.klink@tweedekamer.nl, j.dejager@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, E.vHijum@tweedekamer.nl, S.Buma@tweedekamer.nl, a.bijleveld-schouten@tweedekamer.nl, K.Ferrier@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, J.Atsma@tweedekamer.nl, G.Koopmans@tweedekamer.nl, m.vbijsterveld-vliegenthart@tweedekamer.nl, cda@nederlandbekentkleur.nl

VVD

vvdvoorlichting@tweedekamer.nl, C.Aptroot@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, W.vanBeek@tweedekamer.nl, S.Blok@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, F.Teeven@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, t.elias@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl, P.dKrom@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, A.vMiltenburg@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, a.nicolai@tweedekamer.nl, J.Snijder@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, afke.schaart@tweedekamer.nl, edithschippers@tweedekamer.nl, secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl


 
> Website Wat Wil Wilders


Op de website www.watwilwilders.nl vind je een overzicht van honderd haat-citaten van PVV-leider Wilders uit de binnen- en buitenlandse media. Op de site staat ook onderstaand filmpje met een reeks omstreden uitspraken van de leider van de PVV.Giften om de acties tegen een PVV-regering
te steunen zijn welkom op giro 5058
t.n.v. stichting Nederland Bekent Kleur, Amsterdam.
Doneren kan ook via iDEAL of creditcard.
.