NEDERLAND BEKENT KLEUR
foto foto foto
lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn
Home
Petitie
Eerdere acties
Nieuwsbrief In de pers Wilders / PVV Over NBK
Contact
               
> Acties tegen racisme en uitsluitingDe stichting Nederland Bekent Kleur is aangesloten bij het platform Stop Racisme en Uitsluiting.
Het platform ging in 2010 van start met een kleurrijke demonstratie bij de Dokwerker in Amsterdam (foto hierboven), waar ruim duizend mensen aan deelnamen. Het platform organiseerde verder in 2011 de 'Arondeus-hagenpreek' over de PVV van Thomas von der Dunk voor het provinciehuis in Noord Holland en in 2013 een grote demonstratie voor de asielzoekers uit de Amsterdamse Vluchtkerk.
Op 22 maart 2014 was het platform betrokken bij de grote antiracisme demonstratie in Amsterdam waar volgens verslaggevers ruim 8.000 mensen aan deelnamen. Centrale leuze tijdens de actie was "Wij zijn allemaal Marokkanen". Dit naar aanleiding van de uitspraken van PVV-leider Wilders vlak daarvoor.


> Kristallnachtherdenking


Op 9 november 2013 was een herdenking van de Kristallnacht bij het stadhuis in Amsterdam. De herdenking werd georganiseerd door het platform Stop Racisme en Uitsluiting (. Er zijn ook activiteiten van andere organisaties in diverse steden in ons land en in tientallen Europese landen.

In 1938 werden in Duitsland tijdens de Kristallnacht Joden aangevallen, synagogen gingen in vlammen op, joodse winkels, huizen en scholen werden geplunderd, beklad en vernield door nazi's.

Sinds 1992
De eerste herdenking van de Kristallnacht in Nederland was in 1992. Jongeren verbonden aan Nederland Bekent Kleur vroegen destijds met de herdenking bij het stadhuis aandacht voor toenemende discriminatie en racisme in de samenleving. Directe aanleiding was de aanval met brandbommen op een asielzoekerscentrum in het Duitse Rostock.   

In de afgelopen twintig jaar werkte vele prominenten mee aan de herdenking van de Kristallnacht: Awraham Soetendorp (rabbijn), Eduard Nazarski (directeur Amnesty), Marjan Sax (Vrouwen tegen Uitzetting), Ed van Thijn (oud-minister), Mohamed Rabbae (oud-Kamerlid), Mirjam Ohringer (Joodse verzetsstrijdster), Nuri Karabulut (DIDF), Mies Bouhuys (schrijfster), Dominee Bram Grandia (Raad van Kerken), Judith Belifante (Kamerlid PvdA), Henk van Moock (verzetstrijder), Lalla Weiss (Landelijke Sinti organisatie), Hedy d'Ancona (oud-minister), Abdelkader Benali (schrijver), burgemeester Patijn en de wethouders Groen, Ossel en Van Es.

Kijk voor meer informatie over de herdenking bij het stadhuis in Amsterdam op HerdenkingKristallnacht.nl.


.........Logo NBK


 

Steun stichting Nederland Bekent Kleur met
een gift op giro 5058 (NL65INGB0000005058)
t.n.v. Nederland Bekent Kleur, Amsterdam.

.

>Aangfite tegen PVV-leider Wilders


Op 19 maart 2014 riep PVV-leider Wilders met een volle zaal om "minder Marokkanen". Meer dan zesduizend mensen hebben daarna aangifte gedaan tegen Wilders. Ook de advocaten van het Landelijk Beraad Marokkanen en Nederland Bekent Kleur vroegen het Openbaar Ministerie een strafzaak tegen Wilders te starten. PVV-leider Wilders maakt er al jaren een gewoonte van om aan te zetten tot discriminatie en haat tegen bevolkingsgroepen in ons land. Zie ook onze website over de strafzaak.

Klachtprocedure bij de VN

PVV-leider Wilders stond in 2011 in de strafzaak tegen hem al terecht voor het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims, Marokkanen en niet-westerse allochtonen. Een aantal minderheden-organisaties hadden zich als benadeelde partij gevoegd in deze strafzaak. Ze hebben na de vrijspraak van Wilders een procedure gestart bij het Human Rights Committee van de VN in Genève op basis van het IVBPR-verdrag. Volgens de organisaties heeft de Nederlandse regering met de vrijspraak van Wilders nagelaten de gedupeerde minderheden te beschermen tegen discriminatie. De procedure bij de VN loopt momenteel nog.

Tijdens de strafzaak werden door het OM uitlatingen van Wilders uit de periode oktober 2006 tot maart 2008 aan de rechter voorgelegd. Volgens Nederland Bekent Kleur had de officier van justitie naar alle uitingen van vreemdelingenhaat van Wilders sinds 2004 moeten kijken. Omstreden uitspraken van Wilders over bijvoorbeeld het uitzetten van tientallen miljoenen moslims en de invoering van een zogenoemde kopvoddentax werden door Justitie niet aan de rechter voorgelegd.

De Turkse migrantenorganisatie HTIB, de Antilliaanse beweging MAAPP en het Landelijk Beraad Marokkanen hadden zich gevoegd als benadeelde partij in de strafzaak tegen Wilders. Mr. Michiel Pestman en emeritus hoogleraar prof. Ties Prakken van Bohler-Advocaten traden op namens deze minderhedenorganisaties en stichting Nederland Bekent Kleur. Ruim 2.000 mensen tekenden een steunverklaring voor de organisaties.

Meer informatie op onze speciale website.

 

 

Doelstelling Stichting Nederland Bekent Kleur
De Stichting Nederland Bekent Kleur richt zich tegen iedere vorm van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme of welke andere vormen van discriminatie dan ook . Nederland Bekent Kleur is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is aan een bepaalde politieke of religieuze stroming. De stichting stelt zich ten doel de multiculturele samenleving te bevorderen. De antiracismeorganisatie is opgericht in 1992.
x

Giften zijn welkom op giro 5058 (NL65INGB0000005058) van
stichting Nederland Bekent Kleur in Amsterdam.