o
NEDERLAND BEKENT KLEUR
o o o
o o o o o oo o o
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief Wilders / PVV Over NBK
Contact
        In de pers      
 
X

Trouw, opiniepagina 12 december 2007 - Bestrijd politiek Wilders in en buiten het parlement

De politieke reacties op het initiatief van Doekle Terpstra spraken boekdelen. Een burgerbeweging tegen het gedachtengoed van Wilders krijgt geen steun uit de politiek. 

Een krappe meerderheid van de Nederlanders (43 procent tegen 42) vindt een beweging tegen het gedachtegoed van de PVV van Geert Wilders een goed idee, blijkt uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad. Opmerkelijk genoeg was er geen enkele politieke partij, links noch rechts, die het initiatief van Doekle Terpstra steunde. Wel was er de oproep om het vooral over te laten aan de partijen onder de Haagse kaasstolp. 

Wilders injecteert de samenleving met angst tegen moslims. Hij kweekt niet alleen haat maar ook angst door moslims als groep stelselmatig in verband te brengen met geweld en terrorisme. Het recente rapport van het Europese Netwerk tegen Racisme (ENAR 2006) bevestigd dat er sprake is van een toenemende angst voor moslims en de islam. 

"Het is tijd om een krachtig signaal af te geven aan alle moslims in ons land", aldus Terpstra in zijn oproep in Trouw. Solidariteit met moslims is tegenwoordig ver te zoeken. Het benoemen van racisme en islamofobie zijn taboe geworden. 

De reactie op het initiatief van Terpstra sprak helaas boekdelen. Dat Verdonk de beweging tegen het gedachtegoed van de PVV afwees, mag niemand verbazen. Rutte van de VVD sprak over ´cultuurrelativisme´. Van de PvdA werd helemaal niets vernomen. Maar ook de linkse partijen reageerden overwegend negatief. Hier zit niemand op te wachten, aldus
de SP, Wilders krijgt alleen maar meer aandacht door een tegenbeweging. En Terpstra zou met zijn oproep de half miljoen kiezers van de PVV niet serieus nemen, aldus D66 en Groenlinks. De discussie zou vooral gevoerd moeten worden in de Tweede Kamer volgens de politici. 

Maar moslims hebben niet alleen problemen met Wilders in de Kamer, maar vooral in de samenleving: op straat, op het werk, op school, in het uitgangsleven. Daar ondervinden zij de gevolgen van de venijnige ideologie van de PVV. 

Het is tekenend voor deze tijd dat het nobele initiatief van Terpstra snel het etiket krijgt van een individuele aanval op Wilders, om het vervolgens terzijde te leggen. Het gaat niet meer over wat Terpstra wil maar over hoe zijn opvatting overkomt. Beschaafdheid en moedig burgerschap moeten kennelijk worden verdedigd tegenover het politieke vandalisme van Wilders en consorten. 

Het is een drogreden dat de kiezers van de PVV niet serieus worden genomen. Het debat aangaan en op basis van inhoudelijke argumenten Wilders´ populistische opvattingen ontkrachten, getuigt juist van respect voor zijn achterban. Bovendien was de oproep van Terpstra nu eens niet bedoeld om de aanhang van Wilders te paaien maar om de moslims serieus te nemen! 

Het racisme van Wilders´ partij mag niet genormaliseerd worden. Daar hebben alle burgers van dit land recht op. 

Het argument dat de PVV nóg meer aandacht zou krijgen, is onzin. Feit is dat Wilders al vrijwel bij voortduring in het nieuws is. Alleen nu zonder tegengesproken te worden. Juist daarom wordt de Nederlandse samenleving door Wilders in gijzeling gehouden. Door het gebrek aan een krachtig politiek tegengeluid voelen individuen als Terpstra zich gedwongen het initiatief nemen. 

De opvatting dat het parlement deze complexe zaken wel oplost, rijmt niet met andere voorbeelden waar de politieke partijen wel buitenparlementaire acties steunen of zelfs initiëren, bijvoorbeeld acties tegen de oorlog in Irak, de ilebestrijding of milieuvervuiling. 

In een democratische samenleving is het argument dat het debat met de PVV van Wilders alleen zou thuishoren in de Tweede Kamer bizar en naïef. Wilders voert zijn hetze tegen allochtonen op elke beschikbaar podium, binnenkort zelfs in een film. 

Het is dan ook niet voldoende te appelleren aan verdraagzaamheid, we moeten wijzen op de gevaarlijke koers van Wilders. De oproep van Terpstra is één van de noodklokken vanuit de samenleving. Laten politici samen met de burgers van dit land de strijd tegen de politiek van Wilders aan gaan - in het parlement en daarbuiten. 

Miriyam Aouragh (Samen Tegen Racisme)
René Danen (Nederland Bekent Kleur)
Mohammed Rabbae (medeoprichter één Land één Samenleving). 


X