NEDERLAND BEKENT KLEUR
foto foto foto foto
lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn lijn
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief In de pers Over NBK
Contact
             
               
MANIFESTATIE - 30 MEI - 14.00 - DAM - AMSTERDAM
 

Aan het COC Amsterdam

Afgelopen vrijdag heeft Nederland Bekent Kleur aangekondigd dat Jihad Alariachi één van de presentatoren zou zijn van Rhythm Against Racism op zondagmiddag 30 mei op de Dam in Amsterdam.

Dit weekend ontvingen we een brief van COC Amsterdam waarin wij erop geattendeerd werden dat zij in een uitzending van De Meiden van Halal ondermeer het volgende heeft gezegd: "Homosexualiteit en islam gaan niet samen. Ik accepteer geen moslim-homo". Nederland Bekent Kleur was eerder hiervan niet op de hoogte en we delen deze opvatting niet.

Wij hebben waardering voor de inzet en kwaliteit als presentator van Jihad Alariachi maar vinden de discussie die nu ontstaat niet passen binnen de vorm van Rhythm Against Racism op de Dam en hebben haar daarom gevraagd in plaats daarvan onze gast te zijn bij een debat dat in het najaar gaat plaatsvinden over dit onderwerp. We hebben begrepen dat COC Amsterdam aan een dergelijk debat zou willen meewerken.

De Stichting Nederland Bekent Kleur richt zich tegen iedere vorm van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme, homofobie of welke andere vormen van discriminatie dan ook. We gaan er vanuit dat het COC dezelfde waarden nastreeft en we willen graag in de toekomst gezamenlijk ons inzetten voor een kleurrijk en divers Nederland.

Stichting Nederland Bekent Kleur.

Zie ook de reactie van Jihad Alariachi op weblog Wijblijvenhier.nl 


 
 

Zie het programma van Rhythm Against Racism