z
NEDERLAND BEKENT KLEUR
z z z
z z z z z z
Home
Eerdere acties
Nieuwsbrief In de pers Wilders / PVV Over NBK
Contact
               
 
> Breng 100 discriminerende en haatzaaiende uitspraken van PVV-ers voor de rechter.    
         

Het Hof in Amsterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) het bevel heeft gegeven om PVV-leider Wilders te vervolgen. Veel commentatoren vrezen dat een vervolging Wilders in de kaart zal spelen. Wilders zou alleen maar stemmen winnen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat naaste concurrenten VVD en TON en ook SP-leider Agnes Kant tegen vervolging van Wilders zijn. Maar dit soort electorale belangen staan een efficiënte bestijding van discriminatie en aanverwante criminaliteit in Nederland in de weg. Het doel is immers niet om te zorgen dat Wilders, of welke partij dan ook, minder zetels krijgt, maar om te zorgen dat minderheden in Nederland beschermd worden tegen de racistische uitspraken van PVV-ers (pdf) of anderen. Daarom moeten ook andere PVV-uitlatingen, waartegen eerder al aangifte gedaan is, voor de rechter gebracht worden. Wie de standpunten van de PVV goed bekijkt ziet dat daar alle aanleiding toe is.

In december 2007 deed de stichting Nederland Bekent Kleur voor het eerst aangifte (pdf) tegen Geert Wilders en andere PVV-ers in verband met overtreding van artikel 137 en andere antiracisme bepalingen in de wet.

Sindsdien hebben diverse gerenommeerde instituten het racisme van de PVV benoemd. In het rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa dat in februari 2008 uitkwam stond dat de PVV zich bedient van "racistisch of xenofobisch taalgebruik, met name gericht tegen moslimgemeenschappen".

In een rapport van de universiteit van Leiden en de Anne Frank Stichting uit december 2008 werd vastgesteld dat de PVV "extreem rechts" is en dat het OM in zijn afwegingen tot nu toe discriminatie op grond van ras door de PVV ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten. Het is volgens de onderzoekers ook opvallend dat het ideale Nederland van de PVV er één is zonder de Antillen, die op Marktplaats verkocht moeten worden volgens PVV-er Brinkman. Terwijl Vlaanderen juist aan ons land toegevoegd zou moeten worden volgens de PVV. De onderzoekers concluderen dat "etnische homogeniteit kennelijk zwaarder weegt dan de huidige staatsgrenzen". Met andere woorden, de PVV wil een wit Nederland.

Dat beeld van Nederland strookt ook met andere uitspraken die Wilders eerder deed. Zo zei hij bij de BBC (pdf) dat het "niet acceptabel" zou zijn als de grote steden in Nederland "in meerderheid niet-blanke steden" zouden worden. En de partij noemde het in Kamervragen "volstrekt onwenselijk dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt". Bij het Duitse persbureau DPA (pdf) maakte Wilders ook duidelijk hoe zijn ideale Nederland eruit ziet: "Migranten bestaan, en hun hypothetische afwezigheid binnen de Nederlandse realiteit mag dan wel mijn Utopia zijn, maar is niet realistisch."

Niet alleen wetenschappers, ook de politiek heeft afgelopen jaar het racisme van de PVV herkent. Alle partijen in de Tweede Kamer vielen afgelopen december over de Partij heen omdat de PVV zou "discrimineren". Aanleiding was een voorstel van de PVV-woordvoerder Fritsma om Marokkaanse probleemjongeren samen met hun ouders het land uit te zetten als ze een misdrijf plegen.

Uit al deze voorbeelden wordt duidelijk dat het de PVV in essentie niet te doen is om godsdienstkritiek op de islam. Wie de website van de PVV bekijkt en de Kamerdebatten en interviews volgt ziet een patroon van belediging en discriminatie van tal van minderheden waaronder Marokkanen, Antillianen, niet-blanken, migranten, allochtonen en per definitie alle andere nationaliteiten in ons land. Veel van deze minderheden zijn geen moslims en met godsdienst(kritiek) heeft het vaak ook helemaal niets te maken. Met belediging van bevolkingsgroepen, discriminatie en haatzaaien wel. Dit strafbare racisme van de PVV moet daarom in de volle breedte aangepakt worden. Het Openbaar Ministerie heeft nu het bevel gekregen zeven uitingen van Wilders te gaan vervolgen. Maar er ligt nog een aangifte tegen ruim 90 andere uitspraken van PVV-Kamerleden (pdf) op beoordeling te wachten bij het OM. Deze aangifte (pdf) van Nederland Bekent Kleur zou ook bij de zaak tegen Wilders gevoegd moeten worden en snel voor de rechter moeten komen. Daarmee kan een eind gemaakt worden aan de constante stroom van strafbare uitspraken die PVV-Kamerleden nu week na week doen.

Kamer en kabinet hebben eerder besloten dat de bestrijding van discriminatie in Nederland een prioriteit is. In Amsterdam is een speciale Officier van Justitie alleen maar belast met dit onderwerp. Maar tot dusver blijven de stapels aangifte die via politie en antidiscriminatiebureaus bij hem terecht komen allemaal in een la liggen. Er komen nauwelijks racisme-zaken voor de rechter. De zaak tegen Wilders was maar één voorbeeld van de onterechte terughoudendheid van het OM. Door de andere aangifte (pdf) van discrimerende uitingen van PVV-ers nu ook meteen voor de rechter te brengen, zou het OM een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van deze vorm van criminaliteit in Nederland.

René Danen
Voorzitter Nederland Bekent Kleur